รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การเชื้อเชิญ,การตอบรับ,การปฎิเสธ ในภาษาอังกฤษ

 Taking Note
 Making invitation / Accepting / Declining
 Making appointment
 Answering Phone
รายละเอียดเพิ่มเติม
24 กค. 2565 เวลา 21:17 น. 0 289
ร่วมแสดงความคิดเห็น