รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Adverbs of frequency คำกริยาวิเศษณ์บอกความถี่

Adverbs of frequency คือ คำกริยาวิเศษณ์ที่ใช้บอกความถี่ของเหตุกาณ์หรือการกระทำต่าง ๆ ว่ามีมากน้อยขนาดไหน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ
Adverb of Indefinite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ไม่ชัดเจน) และ 
Adverb of Definite Frequency (กริยาวิเศษณ์บอกความถี่ชัดเจน)
ข้อมูลเพิ่มเติม
24 กค. 2565 เวลา 20:29 น. 0 272
ร่วมแสดงความคิดเห็น