รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดฝึกทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 จัดทำขึ้นเพื่อใข้ในการเรียนการสอนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 รหัสวิชา อ30207 และการใช้ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียน
รายละเอียด
24 กค. 2565 เวลา 17:56 น. 0 329
ร่วมแสดงความคิดเห็น