รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกหัดเสริมทักษะวิชาภาษาอังกฤษ

การใช้ Verb to be
Verb to be มี 3 ตัวคือ is am are มีความหมายคือ เป็น อยู่ และคือ ใช้กับคํานามที่เป็นเอกพจน์และพหูพจน์
รายละเอียด
24 กค. 2565 เวลา 20:26 น. 0 303
ร่วมแสดงความคิดเห็น