รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ระบบเสียงภาษาจีน (The Chinese Phonetic)

    ภาษาจีนปัจจุบันในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใช้ระบบ Hànyǔ Pīnyīn Fāng’àn หรือที่เรียกกันว่าระบบที่ใช้อักษรโรมันในการถอดเสียงอักษร
     ก่อนที่จะเรียนรู้ตัวอักษรที่ใช้แทนเสียง ( phonetic symbols) ในระบบ Pinyin นักศึกษาควรทราบถึงอวัยวะส่วนต่างๆ ที่ใช้ในการเปล่งเสียงเสียก่อนเพื่อจะได้ทราบที่มาของเสียงและออกเสียงแต่ละพยางค์ได้อย่าง
ถูกต้อง
รายละเอียด
24 กค. 2565 เวลา 17:42 น. 0 294
ร่วมแสดงความคิดเห็น