รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ค้นพบตัวเอง

ความถนัดทางการเรียน เป็นองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยให้นักเรียนได้รู้จักตนเอง การค้นพบความถนัด
และความสามารถพื้นฐานของตนนั้น จะช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับ
การวางแผนการศึกษาต่อในอนาคต 
โดย นางสาวสันธิยา สุธา
>>เข้าชมผลงาน<<
 
08 สค. 2565 เวลา 19:46 น. 0 362