รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาทักษะนาฏศิลป์ประยุกต์ไทย-ลาวสำหรับนักเรียน ม.5


ใช้เป็นสื่อการสอนนักเรียนชั้นม.5 โดยครูญาณี เนียมสกุล ใช้เพื่อ ให้นักเรียนเรียนรู้ได้ด้วยตนเองและศึกษานอกเวลาเรียนได้ ผลที่ได้รับ คือนักเรียนสามารถเรียนรู้และปฏิบัติตามสื่อนวัตกรรมนี้เได้

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.youtube.com/watch?v=VY7Zr6ZzATM&t=6s
14 สค. 2565 เวลา 04:52 น. 0 258
ร่วมแสดงความคิดเห็น