รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

หลักการเติม -ing


เป็นสื่อที่่ใช้ประกอบวิชาภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 โดยครูเจนจิรา นัดมา ใช้เพื่อประกอบการเรียนการสอน
ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1BDM1hOvOYJ03V45GXSXg7jw-nl2zgqkR/view

 
14 สค. 2565 เวลา 04:35 น. 0 328
ร่วมแสดงความคิดเห็น