รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เอกสารประกอบการสอนการวาดภาพทิวทัศน์


เอกสารประกอบการสอนรายวิชา ศิลปะ 3 ศ21103 เรื่องการวาดภาพทิวทัศน์ ให้นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้สนใจศึกษาค้นคว้า หาความรู้ทางด้านการวาดภาพทิวทัศน์ เนื้อหาเอกสารเล่มนี้ ประกอบด้วยเนื้อหาสาระต่างๆ ของการวาดภาพทิวทัศน์ ทั้ง ความหมาย กระบวนการวาดภาพทิวทัศน์ดังนั้นนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 และผู้สนใจสามารถศึกษาจากเอกสารประกอบการสอนเล่มนี้ ในการวาดภาพเบื้องต้น จัดทำโดยครูชนกนันท์ ขามะวัน

ดูข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1MtblbnTZt_hXunCnPybXfgbvHqmHOHDd/view
14 สค. 2565 เวลา 04:30 น. 0 385
ร่วมแสดงความคิดเห็น