รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Are you...? Do you...? Have you ...?


การใช้ Are you Do you Have you โดย ครูอ้อยฤทัย ศรีวิราช

หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ E – BOOK เล่มนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน รหัสวิชา อ 23102 จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้และได้นำเทคโนโลยีมาบูรณาการกับรายวิชาเพื่อให้เกิดความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

คลิกลิงก์เพื่อดูสื่อเพิ่มเติม

https://drive.google.com/file/d/1JteXXrP4ULH31BbbfA22t5nhL_K5TB5Y/view?usp=sharing
14 ธค. 2565 เวลา 22:21 น. 0 459
ร่วมแสดงความคิดเห็น