รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

วิจัยชั้นเรียนเรื่องรายงานผลการพัฒนาสมรรถภาพทางกาย ด้านความคล่อง

สื่อนวัตกรรมที่จัดทำขึ้นจัดทำเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา
รายละเอียดตามลิงก์
https://drive.google.com/file/d/19XQnnd4E10PBnOuhCzVSr81sVa8PURt2/view?usp=sharing
05 สค. 2565 เวลา 21:04 น. 0 373
ร่วมแสดงความคิดเห็น