รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล ชั้น ม.2

แบบฝึกทักษะการอ่านคำควบกล้ำ ร ล สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ใช้ประกอบการสอนวิชาภาษาไทย โดยนางสาวสุวนันท์ ติใหม่
รายละเอียดตามลิงก์

https://drive.google.com/open?id=1aIVFxqvKanqc5UGRbao7L927LN8BKoex

05 สค. 2565 เวลา 20:49 น. 0 358
ร่วมแสดงความคิดเห็น