รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

จดหมายง่ายนิดเดียว

สื่อ PDF เรื่องการเขียนจดหมาย สำหรับนักเรียนชั้น ม.3 ใช้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเขียนจดหมาย และเป็นกิจกรรมภายในคาบเรียนสร้างความสนใจให้แก่ผู้เรียน

แหล่งข้อมูล
https://drive.google.com/file/d/132QnWh_kIDXP-abJjzfiYyg6wvR-gZ91/view
12 กย. 2565 เวลา 00:10 น. 0 486
ร่วมแสดงความคิดเห็น