รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่่อประกอบการสอนในรูปแบบเพาเวอร์พ้อยท์ เรื่อง Context Clues

เป็นสื่อใช้ประกอบการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ใช้สอนนักเรียนระดับชั้น ม.6 จัดทำโดย นางบุบผา อินต๊ะขัติย์ ใช้เป็นสื่อการสอนเพื่อช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้และเข้าใจง่ายขึ้นและสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง

แหล่งข้อมูล
https://docs.google.com/presentation/d/1fv66t-sssLn6o0WThRyNvS7KNB7fa85P/edit#slide=id.p1
11 กย. 2565 เวลา 23:54 น. 0 276
ร่วมแสดงความคิดเห็น