รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อการสอนภาษาอังกฤษ โดยใช้เกม kahoot

เกมคำศัพท์ ภาษาอังกฤษ Kahoot เป็นสื่อการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนในวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1ในหัวข้อ English around the world จัดทำขึ้นโดยคุณครู ศรัญญา ธรรมจี๋ เพื่อใช้ทบทวนความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียน ซึ่งจากการจัดกิจกรรมพบว่านักเรียนมีความสนใจ สนุกสนานในการเรียรู้ นักเรียนเกิดความเข้าใจและเรียนรู้คำศัพท์ได้รวดเร็ว สามารถจดจำคำศัพท์ได้ดียิ่งขึ้น

แหล่งข้อมูล
https://create.kahoot.it/share/english-around-the-world/d2143121-0a55-4191-850c-b0bd27560e8f
11 กย. 2565 เวลา 23:52 น. 0 262
ร่วมแสดงความคิดเห็น