รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นม


แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยครูเอมพิกา จันต๊ะเวียง ใช้เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนเรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น


ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม
https://drive.google.com/file/d/1n60VU0t6wdRiAQmCoAJBf1iokSK6P1Y0/view
11 กย. 2565 เวลา 21:21 น. 0 242
ร่วมแสดงความคิดเห็น