รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อวีดีทัศน์การรีดชุดนักเรียน


สื่อการเรียนการสอนในหน่วยการเรียนรู้ เรื่อง การดูแลเสื้อผ้า ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สร้างขึ้นโดยครูไผ่ภิรมย์ พรหมอนันต์ ใช้เป็นแนวทางในการรีดผ้าเบื้องต้นให้กับนักเรียนก่อนการที่นักเรียนจะลงมือปฏิบัติจริงในการรีดผ้าในห้องเรียน 
14 สค. 2565 เวลา 04:26 น. 0 336
ร่วมแสดงความคิดเห็น