รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Powerpoint "การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ"

Powerpoint "การคำนวณต้นทุนสินค้าที่ผลิตเสร็จ" ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีอุตสาหกรรม โดยครูศรีภรณ์ เมืองแก้ว

แหล่งข้อมุลเพิ่มเติม
https://docs.google.com/presentation/d/1TywJai51Z4Sau0c-vceyUxI3IxJHxmk3/edit?usp=sharing&ouid=106533767308212890419&rtpof=true&sd=true
20 ธค. 2565 เวลา 06:47 น. 0 357
ร่วมแสดงความคิดเห็น