รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง

ผลงานการพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รายวิชา สังคมศึกษา 5 รหัสวิชา ส33101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดย นายณัฐพงษ์  กันทาดง  ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โรงเรียนวชิรป่าซาง

ดาวน์โหลดผลงาน

14 กค. 2565 เวลา 14:46 น. 0 425
ร่วมแสดงความคิดเห็น