รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน ชั้น ม.4

รายงานผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม วิชา วัฒนธรรมท้องถิ่น ส31201 ด้วยโครงงาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  นางอำพร  นันทะชัย  ครูชำนาญการพิเศษ
รายละเอียด  
02 กย. 2565 เวลา 16:05 น. 0 330
ร่วมแสดงความคิดเห็น