รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิก

พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Book) เรื่อง โลกและการเปลี่ยนแปลง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ของครูชุติมา เจริญผล  โรงเรียนวชิรป่าซาง 

http://www.inmedia.sesa35.info/datas/users/wachirapasangs/file/1650253540.pdfรายละเอียด
18 เมย. 2565 เวลา 17:45 น. 0 307