รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรม

หน่วยของสิ่งมีชีวิต หน่วยของสิ่งมีชีวิต {CREATE} หน่วยของสิ่งมีชีวิต โดย ครูเกตุฤดี ราชไชยา
เกมบิงโก คำราชาศัพท์ เกมบิงโก คำราชาศัพท์ {CREATE} เกมบิงโก คำราชาศัพท์ โดย ครูจินดารัตน์
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ {CREATE} กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ครอบครัว ชุมชนและประเทศ โดย ครูเดือนเพ็ญ
การเขียนย่อความ การเขียนย่อความ {CREATE} การเขียนย่อความ โดย ครูบังอร
การประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti การประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti {CREATE} การจัดการเรียนรู้แบบ 5 STEPs ในรายวิชาชีววิทยา 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการประยุกต์ใช้โปรแกรม Vidinoti โดยครูสาวธนัชพร พาสุริยันต์
Weather Weather {CREATE} Weather สื่อสอนครูสุกัญญา
เกมแรลลีการดำเนินการจำนวนเต็ม เกมแรลลีการดำเนินการจำนวนเต็ม {CREATE} เกมแรลลีการดำเนินการจำนวนเต็ม โดยครูธนกฤษ มากบุญ
กราฟิคเบื้องต้น กราฟิคเบื้องต้น {CREATE} กราฟิคเบื้องต้น โดย ครูวิชาญ ยาวิชัย
การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ {CREATE} การจัดการเรียนการสอน โดยใช้การเรียนแบบร่วมมือ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชาวิทยาการคำนวณ 1 ว่าที่ร้อยตรีหญิงน้ำทิพย์ เรือนจักเครือ
การดำเนินการของเซต การดำเนินการของเซต {CREATE} การดำเนินการของเซต ครูปานวาด
กลอนคำศัพท์ กลอนคำศัพท์ {CREATE} กลอนคำศัพท์ ครูดวงจันทร์ บานทรงกิจ
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ {CREATE} ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ ครูอมรพันธุ์
สวัสดี ภาษาจีน สวัสดี ภาษาจีน {CREATE} สวัสดี ภาษาจีน
การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่ {CREATE} นางสาวกชพรรณ ตั๋นตุ้ย กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชื่อวัตกรรม การแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่
หน้าที่พลเมือง หน้าที่พลเมือง {CREATE} หน้าที่พลเมือง โดยครูอารี แก้วน้อย
การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง {CREATE} จิดาภา เฟื่องฟู กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ใบความรู้ เรื่อง การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง
การใช้สื่อแอพพลิคเคชั่น Perfect Piano การใช้สื่อแอพพลิคเคชั่น Perfect Piano {CREATE} การใช้สื่อแอพพลิคเคชั่น Perfect Piano โดย ครูวีรภัทร ใจยา
การผลิตขลุ่ยไทย การผลิตขลุ่ยไทย {CREATE} การผลิตขลุ่ยไทย นายปนัดพงษ์ มหาแก้ว ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มสาระศิลปะ
การสืบพันธุ์ของพืชดอก การสืบพันธุ์ของพืชดอก {CREATE} การสืบพันธุ์ของพืชดอก โดยจัดการเรียนการสอนตามกระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning โดย ครูรัตนา มั่นคง
ธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์ {CREATE} ธีการทางประวัติศาสตร์และหลักฐานทางประวัติศาสตร์โดยใช้โปรแกรมPowerPoint ครูมณีรัตน์ แก้วมงคล