รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่อ/นวัตกรรมจากเขตพื้นที่และจากทุกโรงเรียน

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อข
การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อข

31 สค. 2565 0 204

การพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาเคมี เรื่อง สูตรเคมีและชื่อของสารประกอบ ไอออนิก โดย นางลดาวัลย์ คำวินิจ

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด..

สื่อ/นวัตกรรมล่าสุด

ดูทั้งหมด..