รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชื่อเรื่อง "การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์" ราย

ชื่อเรื่อง "การอ่านค่าความต้านทานด้วยโอห์มมิเตอร์" รายวิชาอิเล็กทรอนิกส์ DIY ง31266
โดย นายบรรจบ ชูมก กลุ่มสาระการงานอาชีพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
08 ธค. 2565 เวลา 14:56 น. 0 353
ร่วมแสดงความคิดเห็น