รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 (ฟิสิกส์ 1 )

แบบฝึกเรื่องการเคลื่อนที่แนวตรง ว31201 (ฟิสิกส์ 1 ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โดยนางญาดา ตรีเนตร กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16 สค. 2565 เวลา 23:20 น. 0 264
ร่วมแสดงความคิดเห็น