รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องไฟฟ้าพลังงานเพื่อชีวิต สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3  โดยนายสุทน  คุ้มเสม  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16 สค. 2565 เวลา 23:08 น. 0 260
ร่วมแสดงความคิดเห็น