รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง แสงและทัศนอุปกรณ์ ชุดที่ 1 การเคลื่อนที่ของแสง 
โดยนางสาววรัญญา  เป็งปิง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
16 สค. 2565 เวลา 23:20 น. 0 298
ร่วมแสดงความคิดเห็น