รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจ

งานวิจัย เรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณฝุ่นละอองในอากาศกับปัจจัยสภาพอากาศ ในพื้นที่อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
โดยนางสาวสุภาพร เป็งปิง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูคลิปวีดิโอ
ดูเอกสารเพิ่มเติม
08 ธค. 2565 เวลา 15:01 น. 0 245
ร่วมแสดงความคิดเห็น