รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

เรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ

สื่อ ICT เรื่องพัฒนาการประวัติศาสตร์ไทยสมัยปรับปรุงและปฏิรูปประเทศ ส23102 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยนายชาญณรงค์ สมบัติใหม่
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18 สค. 2565 เวลา 20:08 น. 0 210
ร่วมแสดงความคิดเห็น