รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน (Flowchart)

แบบฝึกทักษะ เล่มที่ 1 การเขียนผังงาน (Flowchart) วิชา Coding รหัสวิชา ว31285 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 
โดย นายนิพล  ปลุกเสก  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
18 สค. 2565 เวลา 19:50 น. 0 304
ร่วมแสดงความคิดเห็น