รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผลงาน   คำประสม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สื่อการเรียนการสอนผ่านระบบ Canva กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม นางสิริภางค์ ขาวปอน

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

16 สค. 2565 เวลา 03:41 น. 0 330
ร่วมแสดงความคิดเห็น