รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English Writing Skill

ชื่อผลงาน  คู่มือการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง English Writing Skill กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม นายพงศกร ทามา

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

15 สค. 2565 เวลา 20:47 น. 0 286
ร่วมแสดงความคิดเห็น