รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ

ชื่อผลงาน  การส่งเสริมและพัฒนาครูให้ใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อการจัดทำฐานข้อมูลนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน ระดับมัธยมศึกษา โดยนำ TWS บวร 4Q MODEL มาใช้ในการบริหาร ของ นายเศกสรรค์ อิทธิผล

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม  นายเศกสรรค์ อิทธิผล

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

03 สค. 2565 เวลา 20:40 น. 0 343
ร่วมแสดงความคิดเห็น