รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ"

ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ชื่อหน่วยการเรียน “ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ใส่ใจสุขภาพ” เรื่องยาหม่องสมุนไพร” วิชาโครงงานอาชีพ1 ง 31213

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม  นางสุวิกาญจน์สิริ  พิจอมบุตร

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

15 สค. 2565 เวลา 19:51 น. 0 329
ร่วมแสดงความคิดเห็น