รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัส

ชื่อผลงาน  แบบฝึกรายวิชาง๓๓๒๑๔ ผลิตภัณฑ์ดินไทย๑ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕แคคตัสและการจัดสวนในภาชนะ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ 

ชื่อเจ้าของผลงานนวัตกรรม  นายดวงเด่น พิจอมบุตร

คลิ๊กเพื่ออ่านรายละเอียด

15 สค. 2565 เวลา 17:51 น. 0 176
ร่วมแสดงความคิดเห็น