รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

บอร์ดปฏิบัติการต่อวงจรและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร

ชื่อผลงาน บอร์ดปฏิบัติการต่อวงจรและ
ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคาร
โดย นายพศิน อุตสาสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
16 สค. 2565 เวลา 18:21 น. 0 303
ร่วมแสดงความคิดเห็น