รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Crossword Game

ชื่อผลงาน Crossword Game
โดย นางอนุสรา อินทเนตร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
การใช้ครอสเวิร์ดเกมส์มาช่วยในการแก้ปัญหาการจดจำคำศัพท์ ผู้เรียนจะเกิดการจดจำคำศัพท์ที่เรียนในคาบเรียนเพื่อนำมาเล่นแข่งขันกับเพื่อน ก่อให้เกิดแรงกระตุ้นผู้เรียน

 
16 สค. 2565 เวลา 06:19 น. 0 319
ร่วมแสดงความคิดเห็น