รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

แบบฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม

ชื่อผลงาน แบบฝึกทักษะ การบวก ลบ คูณ และหาร จำนวนเต็ม
โดย นางผกาพรรณ์ เชื้อเมืองพาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ข้อมูลเพิ่มเติม
enlightened เอกสารประกอบการสอน
15 สค. 2565 เวลา 06:11 น. 0 265
ร่วมแสดงความคิดเห็น