รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้เกม (Spelling Game)

ชื่อผลงาน การเขียนสะกดคำภาษาอังกฤษโดยใช้เกม (Spelling Game)
โดย นางสาวสาวิตรี บุญเชื่อม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

การใช้เกม Spelling game เพื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนสามารถช่วยให้นักเรียนเพลิดเพลินสนุกกับการเรียน และไม่เบื่อบทเรียน พร้อมส่งเสริมพัฒนาการทางด้านอารมณ์ สติปัญญา สังคมให้นักเรียนรู้จักคิดหาเหตุผล แก้ปัญหาเฉพาะได้ มีความคิดสร้างสรรค์และรู้จักการปฏิบัติตนตามกฎกติกาที่กำหนดไว้
15 สค. 2565 เวลา 05:36 น. 0 277
ร่วมแสดงความคิดเห็น