รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง

ชื่อผลงาน TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง

โดย นางสาวพิชชาพร ทองเลียบ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

 
"TIC TAC TOE สุดหรรษา กับสมบัติเลขยกกำลัง" เป็นเกมการศึกษาประเภทเกมกระดานที่สร้างมาจากการสอบถามความต้องการของผู้เรียน (หลักการพัฒนาหลักสูตรข้อที่ 1 ของ TABA) เป็นสื่อที่ใช้ในกิจกรรมการเรียนแบบ Active Learning ที่มีผู้เรียนมีบทบาทหลัก และสามารถพัฒนาการคิดด้านต่างๆในศตวรรษที่ 21 ซึ่งเนื้อหาที่ใช้สร้างสื่อการสอนนี้คือหน่วยการเรียนรู้เรื่องเอ็กโพเนนเชียลและลอการิทึม ในรายวิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ซึ่งเป็นสื่อที่สะดวกต่อการเรียนรู้ สามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ ทุกเวลา ตรงกับเนื้อหาในบทเรียน และมีความสนุกสนานท้าทาย
15 สค. 2565 เวลา 05:12 น. 0 305
ร่วมแสดงความคิดเห็น