รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

อักษรคะตะคะนะมหาสนุกกับเกมส์แพคแมน たのしいカタカナ

ชื่อผลงาน อักษรคะตะคะนะมหาสนุกกับเกมส์แพคแมน
たのしいカタカナ
โดย นางสาวดุริยา มานะจิตร์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

       หลักสูตรโรงเรียนเถินวิทยาได้กำหนดให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เรียนรายวิชาภาษาญี่ปุ่น 1 รหัสวิชา ญ20201 โดยให้เป็นรายวิชาเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ครูผู้สอนพบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 เรียนจำนวนวิชาที่หลากหลาย ส่งผลให้เกิดอาการสมองล้า และทำให้เบื่อหน่ายได้ ซึ่งสาเหตุดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อผลการเรียนของนักเรียน ดังนั้นนวัตกรรมการสอนโดยใช้ปรับประยุกต์ใช้เกมส์ช่วยสอนจึงเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน อีกทั้งยังช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนได้อีกด้วย

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

enlightened วิดีโอ


 
23 กค. 2565 เวลา 17:49 น. 0 379
ร่วมแสดงความคิดเห็น