รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การนิเทศแบบมีส่วนร่วมโดยใช้กระบวนการนิเทศ PDRED

รูปแบบการนิเทศแบบมีส่วนร่วมของโรงเรียนเถินวิทยาโดยใช้กระบวนการนิเทศ PDRED
 


enlightened เอกสารประกอบรายงานการนิเทศแบบมีส่วนร่วม PDRED

 

09 กย. 2565 เวลา 18:37 น. 0 289
ร่วมแสดงความคิดเห็น