รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

สื่่อการสอน เรื่อง สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน

ชื่อผลงาน สื่อการสอน เรื่อง
สมการบัญชีและงบแสดงฐานะการเงิน
โดย นางศิริกุล คำพิมูล
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

สื่อการสอน powerpoint และสื่อใบงานเสริมทักษะการปฏิบัติ

 
16 สค. 2565 เวลา 19:08 น. 0 415
ร่วมแสดงความคิดเห็น