รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การสอนแบบโครงงาน

ชื่อผลงาน การสอนแบบโครงงาน
โดย นางลาวัลย์ สมใจ
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
16 สค. 2565 เวลา 04:24 น. 0 352
ร่วมแสดงความคิดเห็น