รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Telling the time

ชื่อผลงาน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Telling the time

โดย นางสาวภัทราวรรณ โทพรม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     
     ชุดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง Telling the time เป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้นักเรียนเข้าใจเรื่องเวลาแบบBritish English นักเรียนได้ฝึกการใช้ประโยคคำถาม-การตอบคำถามที่ถูกต้อง และเข้าใจวิธีการอ่านเวลามากยิ่งขึ้น

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

enlightened วิดีโอ
 

23 กค. 2565 เวลา 17:41 น. 0 392
ร่วมแสดงความคิดเห็น