รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Article

CAI วิชาภาษาจีนเรื่อง ครอบครัวของฉัน ครูสุพัตรา ผูกพันธ์- CAI วิชาภาษาจีนเรื่อง ครอบครัวของฉัน ครูสุพัตรา ผูกพันธ์- {CREATE} มีเมนูให้นักเรียนได้เลือกศึกษา คำศัพท์ใหม่ อ่านประโยค เกร็ดวัฒนธรรม
เกมส์จับคู่คอมพิวเตอร์ ม.1 ครูอังคณาหิมพลอย- เกมส์จับคู่คอมพิวเตอร์ ม.1 ครูอังคณาหิมพลอย- {CREATE} รูปแบบเกมส์มีตัวเลือกเป็นสีและรูปภาพสัญลักษณ์ ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว ฝึกทักษะของการจดจำฝึกทักษะการคิดและตัดสินใจ
สื่อ quizizzes ออนไลน์ ครูจันจิรา  กิติเวียง สื่อ quizizzes ออนไลน์ ครูจันจิรา กิติเวียง {CREATE} สามารถออกแบบข้อสอบในรูปแบบที่หลากหลาย และน่าสนใจ
สื่อการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ครูปิยฉัตร ไชยแก้ว สื่อการสอน เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ครูปิยฉัตร ไชยแก้ว {CREATE} https: docs google com presentation d 1oDz8qyt0XLjJUdXkjsuyo Z3J8kiMhUF edit usp=sharing ouid=100586752128155802126 rtpof=true sd=true
สื่อการสอน live worksheet ม.1 ครูอนุชิต   ศาสนา สื่อการสอน live worksheet ม.1 ครูอนุชิต ศาสนา {CREATE} เพื่อสร้างความสนใจ interactive ให้กับนักเรียน
สื่อ การสร้างแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Quizzizz ครูสาวิตรี มูลย่อง สื่อ การสร้างแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม Quizzizz ครูสาวิตรี มูลย่อง {CREATE} https: docs google com presentation d 1YseoOmf oHzVyVWU qIXjS7hmeel5fC1 edit usp=sharing ouid=100586752128155802126 rtpof=true sd=true
สือ่ เรื่องทัศนธาตุ(สี) ครูปมิกา  วงค์ตันกาศ สือ่ เรื่องทัศนธาตุ(สี) ครูปมิกา วงค์ตันกาศ {CREATE} https: drive google com file d 1fmYuXigly2SLv6vom8 4BnKIDapmz4xF view usp=sharing
Live Work sheets เรื่อง แผนภาพจุด ม.2 ครูธิดาพร เซอร์ Live Work sheets เรื่อง แผนภาพจุด ม.2 ครูธิดาพร เซอร์ {CREATE} ใบงานทบทวนเนื้อหา และทำใบงานในระบบLive Work sheets และสามารถดูคะแนนหลังจากที่ทำใบงานเสร็จเรียบร้อย
การสอนทำแฟ้มสะสมผลงาน ด้วยโปรแกรมadmission premium ครูกนกวรรณ ฟ การสอนทำแฟ้มสะสมผลงาน ด้วยโปรแกรมadmission premium ครูกนกวรรณ ฟ {CREATE} ตัวอย่างportfolio หลากหลาบรูปแบบ ที่น่าสนใจ หัวข้อสำคัญที่นำมาใส่เป็นหัวข้อในแฟ้มสะสมงาน
สื่อเกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย ม.1 ครูอังคณา หิมพลอย สื่อเกมส์โปรแกรมเมอร์น้อย ม.1 ครูอังคณา หิมพลอย {CREATE} เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การเขียนโปรแกรม โดยการนำบล๊อกโปรแกรม ฺBlock มาต่อกันเพื่อสร้างรหัสคำสั่ง Code ทไให้โปรแกรมทำงานตามที่ได้เขียนได้
แบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือบอร์ดอาดูโน่ ม.5ครูประสิทธิ์ คำหล้า แบบวงจรไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือบอร์ดอาดูโน่ ม.5ครูประสิทธิ์ คำหล้า {CREATE} สื่อการสอนจากเว็บไซต์ www tinkercad com มีตัวอย่างสื่อ3มิติ ภาพโมเดล การต่อแผงวงจร การเขียนโค้ด
สื่อการรสอน โฆษณาภาษาอังกฤษ ครูเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ สื่อการรสอน โฆษณาภาษาอังกฤษ ครูเจตสนีวรรณ ราชกิจเจริญ {CREATE} ให้นักเรียนศึกษาและวิเคราห์โฆษณา ที่มีความน่าสนใจ ค่าเชื่อถือ ให้นักเรียนได้ฝึกแต่งประโยคเป็นภาาษอังกฤษ
สื่อวงล้อ เรื่อง compound noun ครูสำราญ ทวีสุขตระกูล สื่อวงล้อ เรื่อง compound noun ครูสำราญ ทวีสุขตระกูล {CREATE} https: drive google com file d 1B0V8M8AUEOjWw04RI84QKspPUA2EMhjP view usp=sharing
สื่อBigo อาณาจักรสิ่งมีชีวิต ม.6 ครูณัฏฐิกานต์ ปุ๊ดปง สื่อBigo อาณาจักรสิ่งมีชีวิต ม.6 ครูณัฏฐิกานต์ ปุ๊ดปง {CREATE} สามารถนำสื่อมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนทั้งแบบออนไซต์ และออนไลน์