รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การใช้บทเรียนออนไลน์พัฒนาต่อยอดผลงาน

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้บทเรียนออนไลน์ เรื่อง การพัฒนาต่อยอดผลงาน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ตำแหน่ง
สถานศึกษา
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม
ผู้เสนอผลงาน นายปิยะดนัย วิเคียน
ท่านสามารถรับชมแบบรายงานโดย คลิกที่นี่

เข้าชมบทเรียนออนไลน์โดย คลิกที่นี่

 
27 สค. 2565 เวลา 01:47 น. 0 295
ร่วมแสดงความคิดเห็น