รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การบริหารจัดการงานด้านบัญชีภาครัฐ รูปแบบ STAR Model

แบบรายงานผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
ชื่อผลงาน การบริหารจัดการงานด้านบัญชีภาครัฐ ของกลุ่มบริหารงบประมาณ
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคมสู่ความเป็นเลิศ รูปแบบ STAR Modoe
ตำแหน่ง
สถานศึกษา
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โรงเรียนเสริมงามวิทยาคม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
ผู้เสนอผลงาน    นางฐิตารฎาฏ์ อมรสิริหิรัญ

สามารถเข้าชมผลงานได้โดย คลิกที่นี่

 
27 สค. 2565 เวลา 02:08 น. 0 363
ร่วมแสดงความคิดเห็น