รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

Wh-question

ในการสนทนาภาษาอังกฤษ เวลาที่เราอยากจะถามข้อมูลใครในเรื่องต่าง ๆ ประโยคคำถามนั้นก็มักจะหนีไม่พ้นการเริ่มด้วย WH question หรือคำที่เริ่มด้วย WH ซึ่งประกอบไปด้วย What / When / Where / Why / Who / Whom / Which / Whose และ How นั่นเองค่ะ เรามาเรียนรู้ความต่างของแต่ละคำ และการใช้งานกันเลยดีกว่า

What = อะไร จะใช้เวลาถามถึงสิ่งของ หรือ ข้อมูลอะไรบางอย่าง 
Ex. What would you like for lunch? 
(เธออยากกินอะไรเป็นมื้อกลางวัน)

Ex. What did you just say? 
(เธอพูดอะไรนะเมื่อกี้)

When = เมื่อไหร่ จะใช้เวลาถามถึงเวลาว่าสิ่งนั้นเกิดขึ้นเมื่อไหร่ (ได้ทั้งในอดีตและอนาคต) 
Ex. When did you arrive? 
(เธอมาถึงเมื่อไหร่)

Ex. When will the show start? 
(เมื่อไหร่โชว์จะเริ่ม)

Where = ที่ไหน จะใช้เวลาถามถึงสถานที่ 
Ex. Where have you been? 
(เธอไปที่ไหนมา)

Ex. Where should we go for our next trip? 
(ทริปหน้าของพวกเราไปไหนกันดี)

Why = ทำไม ใช้ถามถึงสาเหตุว่าทำไมถึงทำแบบนั้น 
Ex. Why did you do this to me? 
(ทำไมเธอถึงทำกับฉันแบบนี้)

Ex. Why on earth did you do that? 
(ทำไมเธอถึงทำอะไร (บ้าๆ) แบบนั้น)
*on earth ในที่นี้มักใช้ในแง่ไม่ดี ที่ผู้ถามรู้สึกว่าการกระทำนั้นมันแย่มากๆ หรือไร้เหตุผลสุดๆ 

Who = ใคร 
Ex. Who is that? 
(นั่นใครน่ะ)

Ex. Who called you last night? 
(ใครโทรมาหาเธอเมื่อคืน)

Whom = ใคร 
ความต่างกับ who คือ whom จะใช้ในการถามถึงคนที่เป็น ประธานที่ 2 ในประโยคนั้น หรือเป็น object to verb ที่ประธานที่ 1 ทำนั่นเองค่ะ 
Ex. Whom did you see in the park? 
(เธอเห็นใครในสวนน่ะ)
*ประธาน 1 คือ You เห็นประธาน 2 คือ whom

Ex. Whom was Jack talking to? 
(แจ็คกำลังคุยกับใคร)
*ประธาน 1 คือ Jack เห็นประธาน 2 คือ whom 

ในความเป็นจริงแล้ว ปกติฝรั่งเองก็ใช้ who ในประโยคลักษณะนี้กันค่ะ ซึ่งฟังได้รู้เรื่อง ไม่ได้ผิดหลักแกรมมาร์ร้ายแรงอะไร แต่ถ้าเป็นการเขียนบทความเป็นทางการ ก็จะใช้ให้ถูกต้องดีกว่าค่ะ

Whose = ของใคร คือการแสดงความเป็นเจ้าของของสิ่งๆ นั้น 
Ex. Whose book is this? 
(หนังสือนี่ของใคร)

Ex. Whose keys? 
(กุญแจของใคร)

Which = อันไหน สิ่งไหน คือให้เลือกจากสิ่งที่มีอยู่ 
Ex. Which one would you like to drink? 
(เธอจะดื่มเครื่องดื่มตัวไหนดี)

Ex. Which one do you choose? 
(เธอจะเลือกอันไหนดี)

How = อย่างไร ถามถึงหลักการใช้งาน วิธีการทำอะไรบางอย่าง หรือลักษณะ สภาพของสิ่งๆ นั้น
Ex. How can we get out of this maze? 
(พวกเราจะออกจากเขาวงกตนี้ไปยังไง)

Ex. How is the movie? 
(หนังเป็นอย่างไรบ้าง)
 
09 สค. 2565 เวลา 23:12 น. 0 246