รวมสื่อ/นวัตกรรมทางการศึกษา

การสร้างโมดุลของธาตุ

ตารางธาตุ
หมู่ IA (แถวซ้ายสุด) เรียกว่า โลหะอัลคาไล
หมู่ IIA (แถวถัดมา) เรียกว่า โลหะอัลคาไลน์เอิร์ธ
หมู่ VIA (ตั้งแต่ O ถึง Po) เรียกว่า คาลโคเจน
หมู่ VIIA (ตั้งแต่ F ถึง At) เรียกว่า แฮโลเจน
หมู่ VIIIA (แถวขวาสุด) เรียกว่า ก๊าซมีตระกูล (Noble Gas) หรือ ก๊าซเฉื่อย (Inert Gas)
หมู่ย่อย B (สีแดง) เรียกว่า ธาตุแทรนซิชัน (Transition Elements)
ธาตุที่อยู่ตรงขั้นบันได คือธาตุกึ่งโลหะ (Metalloid) ได้แก่ B (โบรอน) , Si (ซิลิคอน), Ge (เจอร์เมเนียม), As (อาร์เซนิก หรือสารหนู) , Sb (แอนติโมนีหรือพลวง) และ Te (เทลลูเรียม)
09 สค. 2565 เวลา 23:11 น. 0 216
ร่วมแสดงความคิดเห็น